Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Μ. Ασία ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
z
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αναζήτηση με το γράμμα ΑΑναζήτηση με το γράμμα ΒΑναζήτηση με το γράμμα ΓΑναζήτηση με το γράμμα ΔΑναζήτηση με το γράμμα ΕΑναζήτηση με το γράμμα ΖΑναζήτηση με το γράμμα ΗΑναζήτηση με το γράμμα ΘΑναζήτηση με το γράμμα ΙΑναζήτηση με το γράμμα ΚΑναζήτηση με το γράμμα ΛΑναζήτηση με το γράμμα ΜΑναζήτηση με το γράμμα ΝΑναζήτηση με το γράμμα ΞΑναζήτηση με το γράμμα ΟΑναζήτηση με το γράμμα ΠΑναζήτηση με το γράμμα ΡΑναζήτηση με το γράμμα ΣΑναζήτηση με το γράμμα ΤΑναζήτηση με το γράμμα ΥΑναζήτηση με το γράμμα ΦΑναζήτηση με το γράμμα ΧΑναζήτηση με το γράμμα ΨΑναζήτηση με το γράμμα Ω

Παρθικοί και Αρμενικοί Πόλεμοι του Νέρωνα

Συγγραφή : Στεφανίδου Βέρα (12/11/2001)

Για παραπομπή: Στεφανίδου Βέρα, «Παρθικοί και Αρμενικοί Πόλεμοι του Νέρωνα», 2001,
Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Μ. Ασία
URL: <http://www.ehw.gr/l.aspx?id=5714>

Παρθικοί και Αρμενικοί Πόλεμοι του Νέρωνα - δεν έχει ακόμη εκδοθεί Nero's Parthian and Armenian Wars - προς ανάθεση 

Χρονολόγιο

 

54: Ο βασιλιάς των Πάρθων Βολογήσης εισβάλλει και λεηλατεί το βασίλειο της Αρμενίας, διώχνει τον ηγεμόνα της, το Ραδάμιστο, και στη θέση του τοποθετεί τον Πάρθο πρίγκιπα Τιριδάτη. Ο Νέρων ορίζει το Δομίτιο Κορβούλωνα και τον Ummidius Quadratus ως διοικητές του πολέμου εναντίον των Πάρθων, υποδηλώνεται όμως ότι ο Κορβούλων έχει την υπεροχή. Ο Αγρίππας Β΄ και ο Αντίοχος Δ΄ του βασιλείου της Κομμαγηνής ετοιμάζονται να εισβάλουν στην Παρθία. Στο βασίλειο της Μικρής Αρμενίας και της Σωφήνης τοποθετούνται φιλορωμαίοι ηγεμόνες

άνοιξη 55: Ο γιος του Βολογήση, ο Βαρδάνης, στασιάζει και οι Πάρθες αποσύρονται από την Αρμενία. Οι Ρωμαίοι στρατηγοί προτρέπουν το Βολογήση να συνεχίσει τη φιλορωμαϊκή πολιτική των προκατόχων του και να παραδώσει ομήρους

55-58: Ο Κορβούλων προετοιμάζει το στρατό του

χειμώνας 57/58: Οι εχθροπραξίες μεταξύ Ρωμαίων και Πάρθων για την Αρμενία αναζωπυρώνονται

άνοιξη 58: Οι στρατοί του Τιριδάτη και του Κορβούλωνος επιδίδονται σε ανταρτοπόλεμο. Τα συμμαχικά βασίλεια της Ρώμης πιέζουν την Παρθία εισβάλλοντας στα εδάφη της. Ο Τιριδάτης λεηλατεί την Αρμενία, αλλά τελικά προσπαθεί να βρει συμβιβαστική λύση και δέχεται να παρουσιάσει την πρότασή του στο Νέρωνα ώστε να κρίνει αυτός το μέλλον του θρόνου του

59: Ο Κορβούλων εισβάλλει στην Αρμενία και καταλαμβάνει τα Άρταξα, όπου και παραμένει το χειμώνα

χειμώνας 59/60: Ο Τιριδάτης καταφεύγει στη Μηδία. Οι Ρωμαίοι παραμένουν στα Άρταξα και φεύγοντας ισοπεδώνουν την πόλη

άνοιξη 59: Ο Κορβούλων καταλαμβάνει τα Τιγρανόκερτα

καλοκαίρι 60: Ο Τιγράνης Ε΄ γίνεται βασιλιάς της Μεγάλης Αρμενίας με την έγκριση του ρωμαϊκού κράτους. Τα εδάφη της Αρμενίας που συνορεύουν με την Ιβηρία δίνονται στο Φαρασμάνη, ενώ το δυτικό μέρος της χώρας μοιράζεται στον Πόλεμωνα Β΄ του Πόντου και τον Αριστόβουλο της Μικρής Αρμενίας. Η περιοχή κοντά στην Κομμαγηνή δίνεται στον Αντίοχο

61: Ο Τιγράνης Ε΄ εισβάλλει στην Αδιαβηνή, που είναι υποτελές βασίλειο στους Πάρθες. Ο Βολογάσης στέφει βασιλιά της Αρμενίας τον Τιριδάτη. Διώκει τον Τιγράνη, που υποχωρεί στα Τιγρανόκερτα. Ο Κορβούλων στέλνει στρατό για να βοηθήσει την περικυκλωμένη πόλη και απειλεί το Βολογήση ότι θα εισβάλει στο παρθικό βασίλειο. Ο Βολογήσης υποχωρεί και επιθυμεί την αναγνώριση του Τιριδάτη ως βασιλιά της Αρμενίας από το Νέρωνα

χειμώνας 61/62: Η παρθική πρεσβεία φεύγει για τη Ρώμη

62: Οι εκπρόσωποι του Βολογήση επιστρέφουν στην Παρθία άπρακτοι. Μια νέα σύγκρουση φαίνεται αναπόφευκτη

καλοκαίρι 62: Ο ύπατος Λ.Κ. Παίτος, με τη θέση και τις ειδικές εξουσίες του Κορβούλωνος, φτάνει στην Καππαδοκία σκοπεύοντας να κάνει το βασίλειο της Αρμενίας ρωμαϊκή επαρχία. Στην προσπάθειά του να ανακαταλάβει τα Τιγρανόκερτα συνθηκολογεί με το Βολογήση στη Ρανδεία

άνοιξη 63: Οι Πάρθες φτάνουν στη Ρώμη επαναλαμβάνοντας τις προτάσεις που είχαν εκθέσει νωρίτερα. Η Σύγκλητος δέχεται να τις συζητήσουν με την προϋπόθεση να έρθει ο ίδιος ο Τιριδάτης στη Ρώμη

καλοκαίρι 63: Ο Κορβούλων διασχίζει τον Ευφράτη. Κοντά στο πέρασμα του Εργάνη, ο Βολογήσης στέλνει νέους αντιπροσώπους με νέες προτάσεις για ειρήνη, οι οποίες γίνονται δεκτές, αν και ο Κορβούλων κατέστρεψε κάποια κάστρα. Στη Ρανδεία, ο Τιριδάτης αποθέτει το στέμμα του στο άγαλμα του Νέρωνος και υπόσχεται να μην το ξαναπάρει έως ότου του το δώσει ο ίδιος ο Νέρων. Ως μέρος της συμφωνίας, μια ρωμαϊκή δύναμη παραμένει στη Σωφήνη. Στη Ρώμη το γεγονός εορτάζεται ως μεγάλη νίκη

66: Ο Τιριδάτης φτάνει στη Ρώμη, όπου γίνεται δεκτός με τιμές, ενώ ο Νέρων βρίσκει την ευκαιρία να οργανώσει μεγαλοπρεπείς εκδηλώσεις. Ο Τιριδάτης αναγνωρίζεται επίσημα ως υποτελής βασιλιάς
 
 
 
 
 

Δελτίο λήμματος

 
press image to open photo library
 

>>>