Encyclopaedia of the Hellenic World, Constantinople FOUNDATION OF THE HELLENIC WORLD
z
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αναζήτηση με το γράμμα AΑναζήτηση με το γράμμα BΑναζήτηση με το γράμμα CΑναζήτηση με το γράμμα DΑναζήτηση με το γράμμα EΑναζήτηση με το γράμμα FΑναζήτηση με το γράμμα GΑναζήτηση με το γράμμα HΑναζήτηση με το γράμμα IΑναζήτηση με το γράμμα JΑναζήτηση με το γράμμα KΑναζήτηση με το γράμμα LΑναζήτηση με το γράμμα MΑναζήτηση με το γράμμα NΑναζήτηση με το γράμμα OΑναζήτηση με το γράμμα PΑναζήτηση με το γράμμα QΑναζήτηση με το γράμμα RΑναζήτηση με το γράμμα SΑναζήτηση με το γράμμα TΑναζήτηση με το γράμμα UΑναζήτηση με το γράμμα VΑναζήτηση με το γράμμα WΑναζήτηση με το γράμμα XΑναζήτηση με το γράμμα YΑναζήτηση με το γράμμα Z
 

INDEX (A - Z)

 
 

Page:

1

 
 
 
 

Search by letter D

 
 
 

Dependency of the Holy Sepulchre in Constantinpole

Dependency of the Holy Sepulchre in Constantinpole - to be assigned Αγιοταφίτικο μετόχι στην Κωνσταντινούπολη - to be assigned

 

Dionysius of Byzantium

Dionysius of Byzantium - has not been published yet Διονύσιος ο Βυζάντιος (18/4/2007 v.1)

Dionysius of Byzantium was a Greek geographer known for his work Ἀνάπλους Βοσπόρου (The Description of the Bosporus).

 

Doukid dynasty (1059-1081)

Doukid dynasty (1059-1081) (29/6/2010 v.1) Δουκών δυναστεία (1059-1081) (13/4/2007 v.1)

The accession of Constantine IX Doukas to the throne of Constantinople in 1059 marked the seizure of power by the Byzantine aristocracy and the prelude of a period during which family and family relations became a powerful basis for climbing up the hierarchy and partaking of the imperial power.

more...

 

Деме у Цариграду

Деме у Цариграду (12/4/2007 v.1) Demoi in Constantinople (27/6/2007 v.1) Δήμοι της Κωνσταντινούπολης (23/10/2007 v.1)

Читав јавни живот Цариграда у највећој мери се одвијао на Хиподрому који је могао да прими неколико десетина хиљада људи. Веома рано тамо су се уобличиле деме, две најпре навијачке, односно спортске странке, које временом постају политичке. Странка “плавих” је заступала интересе старе велепоседничке грчко-римске аристократије, а у верском погледу је била наклоњени православљу, доке је странка “зелених” изражавали интересе новог чиновничког сталежа, који се уздигао у служби на двору и у државној...

more...