Encyclopaedia of the Hellenic World, Constantinople FOUNDATION OF THE HELLENIC WORLD
z
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αναζήτηση με το γράμμα AΑναζήτηση με το γράμμα BΑναζήτηση με το γράμμα CΑναζήτηση με το γράμμα DΑναζήτηση με το γράμμα EΑναζήτηση με το γράμμα FΑναζήτηση με το γράμμα GΑναζήτηση με το γράμμα HΑναζήτηση με το γράμμα IΑναζήτηση με το γράμμα JΑναζήτηση με το γράμμα KΑναζήτηση με το γράμμα LΑναζήτηση με το γράμμα MΑναζήτηση με το γράμμα NΑναζήτηση με το γράμμα OΑναζήτηση με το γράμμα PΑναζήτηση με το γράμμα QΑναζήτηση με το γράμμα RΑναζήτηση με το γράμμα SΑναζήτηση με το γράμμα TΑναζήτηση με το γράμμα UΑναζήτηση με το γράμμα VΑναζήτηση με το γράμμα WΑναζήτηση με το γράμμα XΑναζήτηση με το γράμμα YΑναζήτηση με το γράμμα Z

Напад Авара на Цариград 626

Author(s) : Radic Radivoj (9/4/2008)

For citation: Radic Radivoj, "Напад Авара на Цариград 626", 2008,
Encyclopaedia of the Hellenic World, Constantinople
URL: <http://www.ehw.gr/l.aspx?id=11917>

Напад Авара на Цариград 626 (11/1/2008 v.1) Siege of Constantinople by the Avars, 626 (11/2/2012 v.1) Πολιορκία της Κωνσταντινούπολης από τους Αβάρους, 626 - has not been published yet 
 

ENTRY TYPE

Events

SUMMARY

Византијско-аварски односи који се могу пратити почев од друге половине VI века кулминирали су опсадом Цариграда у лето 626. године. Она је предузета у једном за Византију веома тешком тренутку док је цар Ираклије на источном ратишту водио тешке борбе са Персијом, тако да у добрани града није учествовао. Авари су поражени под зидинама града, а словенски моноксили у заливу Златног рога. Персијанци који су се појавили на малоазијској обали преко пута Цариграда нису узели озбиљнијег учешћа у опсади. Хетерогеност нападача (Авари, Словени, Бугари, Гепиди), погрешна тактика на мору и околност да се ипак радило о преамбициозном подухвату узроци су аварског пораза. Последица овог догађаја била је распадање аварског племенског савеза.

Geographical Location

Цариград

Date

29. јуна -7. августа 626

 
 
     
 
 
 
 
 

Entry's identity

 
press image to open photo library
 

>>>