Encyclopaedia of the Hellenic World, Constantinople FOUNDATION OF THE HELLENIC WORLD
z
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αναζήτηση με το γράμμα AΑναζήτηση με το γράμμα BΑναζήτηση με το γράμμα CΑναζήτηση με το γράμμα DΑναζήτηση με το γράμμα EΑναζήτηση με το γράμμα FΑναζήτηση με το γράμμα GΑναζήτηση με το γράμμα HΑναζήτηση με το γράμμα IΑναζήτηση με το γράμμα JΑναζήτηση με το γράμμα KΑναζήτηση με το γράμμα LΑναζήτηση με το γράμμα MΑναζήτηση με το γράμμα NΑναζήτηση με το γράμμα OΑναζήτηση με το γράμμα PΑναζήτηση με το γράμμα QΑναζήτηση με το γράμμα RΑναζήτηση με το γράμμα SΑναζήτηση με το γράμμα TΑναζήτηση με το γράμμα UΑναζήτηση με το γράμμα VΑναζήτηση με το γράμμα WΑναζήτηση με το γράμμα XΑναζήτηση με το γράμμα YΑναζήτηση με το γράμμα Z

Династија Анђела (1185-1204)

Author(s) : Radic Radivoj (7/22/2008)

For citation: Radic Radivoj, "Династија Анђела (1185-1204)", 2008,
Encyclopaedia of the Hellenic World, Constantinople
URL: <http://www.ehw.gr/l.aspx?id=10930>

Династија Анђела (1185-1204) (11/28/2011 v.1) Angelid dynasty (1185-1204) (11/28/2011 v.1) Αγγέλων δυναστεία (1185-1204) (11/5/2011 v.1) 

Chronological Table

 

између 1110 и 1115: Женидба Константина Анђела и Теодоре Комнине.

1185-1204: Династија Анђела на византијском престолу.

1204: крсташко освајање Цариграда.

1205: Образовање Епирске државе.

1224/1225. или 1227: Теодор Анђео осваја Солун и крунише се за цара.

1230: Битка код Клокотнице.

1242: Јован Анђео се одриче царске титуле и задржава титулу деспота.

1318: изумирање династије Анђела у Епиру и Тесалији.

 
 
 
 
 

Entry's identity

 
press image to open photo library
 

>>>